Sử dụng hàn lớp lót và các lớp bù kích thước (buffer layers and build-up layers)

Các lớp hàn lót Các lớp hàn lót được sử dụng làm lớp hàn trung gian giữa vật liệu cơ bản và lớp hợp kim phủ cứng thực tế để: Đảm bảo liên kết tốt với vật liệu cơ bản Tránh hiện tượng nứt chân mối hàn do hydro ngay cả khi vật hàn được […]

Kiểm soát sự pha loãng kim loại mối hàn

Sự pha loãng là sự pha trộn tất nhiên xảy ra của vật liệu cơ bản và phần lắng kim loại mối hàn khi hàn. Mục tiêu là giữ cho độ pha loãng càng thấp càng tốt để có được các đặc tính tối ưu của lớp kim loại hàn đắp cứng Các vật liệu […]

Nhiệt độ gia nhiệt và nhiệt độ duy trì giữa các lớp hàn

Để kim loại mối hàn không có vết nứt, nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ cũng như nhiệt độ giữa các mối hàn là rất quan trọng. Làm nóng sơ bộ làm giảm: nguy cơ nứt hydro ứng suất co rút độ cứng trong vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) Sự gia tăng gia nhiệt là […]

Que hàn siêu cứng với hợp kim Boron chống mài mòn khốc liệt

Chức năng chính của B trong thép là làm tăng độ cứng của thép, do đó tiết kiệm các kim loại tương đối hiếm khác như niken, crôm, molypden, v.v … Với mục đích này, hàm lượng của nó thường được quy định trong khoảng 0,001% ~ 0,005%. Nó có thể thay thế 1,6% niken, […]